فارسی | English
سه شنبه 13 خرداد 1399 _ 10 شوال 1441 _ 2 ژوئن 2020
  امروز
سه شنبه
خرداد 1399
13
قمری:10 شوال 1441

میلادی:2 ژوئن 2020
 
  افتخارات دانشگاه


1-    جایزه " دکتر علیمحمدی" در سال ۱۳۹۳ برای رساله دکتری به دکتر علی اقبالی با عنوان «مباحثی در مورد مدل های سیگمای ابر پواسون- لی - ‬دوگان روی‬ ابرخمینه ها‬‌«به راهنمایی آقای دکتر عادل رضایی اقدم، اعطا شد.


2-    عنوان دانشجوي نمونه  كشوري در سال ۱۳۹2 در رشته ي مهندسي فنآوري اطلاعات به "آقاي مهندس رضا هادي مقوي‌" تعلق گرفت. آيين معرفي و تقدير از دانشجويان نمونه در تاريخ 93/3/10 با حضور معاون اول محترم رئيس جمهور و وزير محترم علوم تحقيقات و فنآوري در سالن شهيد بهشتي واقع در نهاد رياست جمهوري برگزار  شد.


3-    انجمن علمی دانشجویان در جشنواره ملی حرکت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موفق به کسب 2 عنوان برگزیده و 1 عنوان قابل تقدیر و موفق به کسب  مقام ششم سال 93 جشنواره شد .


4-          مقاله آقای دکتر ابراهبم نژاد رهبری با عنوان   Crackling noise in fractional percolation در مجله معتبر   Nature Communications به چاپ رسید.
این اولین بار است که یک ایرانی موفق به چاپ مقاله در این مجله معتبر می شود.
 (سال92)


                                
 
5 - مقالة دکتر رحمان مشتاق مهر با عنوان «فیه ما فیه و شرح کامل آن» (که نقدی بر شرح فیه ما فیه مولانا از کریم زمانی است) در یازدهمین جشنوارة نقد کتاب (دی ماه 1393) در بخش متون کهن ادبیات فارسی، بعنوان مقاله برگزیده شناخته شد .