فارسی | English
چهارشنبه 23 آبان 1397 _ 06 ربيع الأول 1440 _ 14 نوامبر 2018
 
 
راهنمای تلفنهای دانشگاه
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : نگهبانی
اسامـی افــــراد : آقای ولی پور شماره داخلــی : 200
شماره مستقیم : 041-34428801 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : آموزش
اسامـی افــــراد : آقای میر محمد میرمهدیزاده شماره داخلــی : 215
شماره مستقیم : 041-34428806 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : ریاست پردیس
اسامـی افــــراد : آقای دکتر بهزاد سلطانی شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : 041-34428804 شمــاره فـکـس : 041-34428804
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : مسئول دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : آقای مهندس سعیدزاده شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 041-34428804 شمــاره فـکـس : 041-34428804
نام حــــــــــوزه : پردیس تبریز قسمت یا واحـد : امور عمومی
اسامـی افــــراد : آقای شیر محمدی شماره داخلــی : 250
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : همگانی خوابگاه خواهران(الزاهراء)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2174
شماره مستقیم : 041-31452174 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : همگانی خوابگاه برادران(المهدی)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2181
شماره مستقیم : 041-31452181 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : انتشارات زیتون (دانشکده کشاورزی)
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2603
شماره مستقیم : 041-31452603 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : بوفه دانشکده علوم پایه ( خواهران )
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 2125
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : متفرقه ها قسمت یا واحـد : همگاني بلوك A علوم پايه
اسامـی افــــراد : همگانی شماره داخلــی : 2030
شماره مستقیم : 041-31452030 شمــاره فـکـس :