دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 30 آبان 1390
کد 80

برنامه دیدار چهره به چهره رییس و معاونین دانشگاه با دانشجویان تاپایان سال جاری


اعلام برنامه دیدار چهره به چهره رییس و معاونین دانشگاه با دانشجویان تاپایان سال جاری

دفتر ریاست دانشگاه برنامه دیدار چهره به چهره رییس و معاونین دانشگاه با دانشجویان تاپایان سال جاری به شرح زیر اعلام نمود

1– دوشنبه 21/9/90
2– دوشنبه 19/10/90
 
3 – دوشنبه 17/11/90
 
4 – دوشنبه 15/12/90
 

این دیدار از ساعت 14 الی 16 در محل سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی دانشگاه (ساختمان مرکزی سابق) برگزار خواهد شد که در آن دانشجویان می توانند مشکلات و پرسشهای خود را با دکتر میر جلیل
 

اکرمی ریاست دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و هر یک از معاونین ایشان مستقیماً و چهره به چهره در میان گذاشته و پاسخ های خود را دریافت نمایند