دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 25 آبان 1390
کد 78

برگزاری دومین جلسه از سری جلسات فطرت و اخلاق عملی در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

 
دومین جلسه از سری جلسات فطرت و اخلاق عملی با مشارکت نهاد رهبری دانشگاه تربیت معلم آذربایجان روز شنبه 7 آبان ماه در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در این جلسه استاد علی پور با اشاره به تعریف علم و دانش از دیدگاه قرآن و ضمن یادآوری جلسه گذشته بهترین راه رسیدن به علم و حقیقت را از دیدگاه قرآن تفکر درحقیقت خود دانسته و گفت:با قدم نهادن در مسیر قرآن و اسلام فرد علاوه بر کشف حق و حقیقت سایر علوم را نیز با بینشی عمیق دنبال کرده و با نگاه حقیقت شناسی به جهان مینگرد.
وی هدف از تشکیل این جلسات را بازگشت انسان به قرآن و معصومین و ایجاد تحول در مسیر علم و همچنین یافتن معنای صحیح علم توسط پژوهندگان دانسته و افزود:تا زمانیکه انسانی ادعای علم داشته باشد این ادعای بی اساس دلیل بر آشنایی انسان بر محدوده ی کوچکی از علم و آگاهی ناقص اوست و هیچ سود دیگری ندارد.
گفتنی است این جلسه با پرسش دانشجویان و پاسخ استاد علی پور پایان یافت