فارسی | English
دوشنبه 31 شهريور 1399 _ 04 صفر 1442 _ 21 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
دوشنبه
شهريور 1399
31
قمری:04 صفر 1442

میلادی:21 سپتامبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 2 آبان 1391     |     کد : 401

بازدید ریاست دانشگاه از فضاهای رفاهی دانشگـاه

         همزمان با شروع سالتحصیلی و در راستای نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه و ارائه خدمات مطلوب تر واحدهای رفاهی دانشگاه، دکتر میرجلیل اکرمی ریاست دانشگاه از سلف سرویس دانشجویی خواهران و برادران بازدید و از نزدیک با مشکلات احتمالی و نقطه نظرات دانشجویان استفاده کننده از آن خدمات آشنا شده و نسبت به رفع نارسایی های احتمالی دستورات لازم را به مسئولین امر صادر کردند.
       دکتر اکرمی هم چنین از سلف سرویس آزاد دانشجویی و سلف سرویس کارکنان نیز بازدید کردند. گفتنی است این بازدید از سری بازدیدهای سرزده رئیس دانشگاه از بخش های مختلف رفاهی، آموزشی، پژوهشی، عمرانی و فرهنگی دانشگاه میباشد.