فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
پنجشنبه
مهر 1399
3
قمری:07 صفر 1442

میلادی:24 سپتامبر 2020
 
تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1391     |     کد : 397

همایش ملی ارزش گذاری و تجاری سازی اختراعات ، علائم تجاری و طرحهای صنعتی

وب سایت همایش http://www.utstp.ir