فارسی | English
دوشنبه 31 شهريور 1399 _ 04 صفر 1442 _ 21 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
دوشنبه
شهريور 1399
31
قمری:04 صفر 1442

میلادی:21 سپتامبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 18 مهر 1391     |     کد : 380

شورای فرهنگی دانشگاه در صدد تهیه ساز و کار مناسب برای مسئله حجاب در دانشگاه می باشد.

خانم دکتر صادقی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دبیر شورای فرهنگی با اعلام
مطلب فوق افزود:بمنظور اسلامی تر کردن دانشگاه و پاسخ به دغدغه های متعدد
دانشجویان ،اساتید و کارکنان در بحث حجاب و رعایت شئونات اسلامی ،شورای
فرهنگی دانشگاه در جلسات متعدد نسبت به سامان دهی به نوع پوشش و رعایت
 قداست علمی دانشگاه  ،ساز و کار مناسبی را تدوین می نماید.
دبیر شورای فرهنگی دانشگاه افزود:به زودی مصادیق تخلف از آئین نامه های
موجود در این زمینه توسط شورای فرهنگی تدوین و به اطلاع عموم دانشگاهیان
 به ویژه دانشجویان خواهد رسید.
 


نوشته شده توسط   مدیریت پورتال : روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان