فارسی | English
دوشنبه 31 شهريور 1399 _ 04 صفر 1442 _ 21 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
دوشنبه
شهريور 1399
31
قمری:04 صفر 1442

میلادی:21 سپتامبر 2020
 
تاریخ : شنبه 1 مهر 1391     |     کد : 365

برنامه حركت قطار" ریل باس" مسیر تبریز به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان