دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 10 بهمن 1401
کد 3447

اطلاعیه اداره استعدادهای درخشان / پذیرش بدون آزمون دورة کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فراخوان پذیرش بدون آزمون دورة کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403- 1402

دانشگاه شهید مدنی آذربايجان بر اساس آئین نامه شماره 307862/2 مورخ 17 دیماه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حائزين شرايط استعدادهای درخشان برای سالتحصیلی 1403-1402 با شرايط ذيل دانشجو می­پذیرد. / لطفا بعد از مطالعه فراخوان پدیرش نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
فایلها: 1- فراخوان پذیرش ارشد 1402-1403    2- شیوه نامه پذیرش بدون آزمون   3- فرم شماره 1


توجه :  بعد از ثبت نام اولیه و تایید توسط دانشگاه، نام کاربری کد ملی می باشد