فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
پنجشنبه
مهر 1399
3
قمری:07 صفر 1442

میلادی:24 سپتامبر 2020
 
تاریخ : چهارشنبه 8 شهريور 1391     |     کد : 341

اولین جلسه ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد

 

  بـه گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اولین جلسه ستاد استقبـال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به منظور استقبال از دانشجویان و سامان دهی ثبت نام ورودیهای جدید در اتاق معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و با هماهنگی و تقسیم وظایف مدیریت های مختلف دانشگاه اعم از مدیریت های آموزشی، فرهنگی، اداری، دانشجویی، حراست، روابط عمومی، تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشگاه با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی و رئیس حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.
    خانم دکتر صادقی نیری معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اظهار داشت با هماهنگی های بعمل آمده امسال روند ثبت نام و استقبال از دانشجویان جدیدالورود با انسجام و نظم خاصی انجام خواهد گرفت.