فارسی | English
دوشنبه 31 شهريور 1399 _ 04 صفر 1442 _ 21 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
دوشنبه
شهريور 1399
31
قمری:04 صفر 1442

میلادی:21 سپتامبر 2020
 
تاریخ : يکشنبه 22 مرداد 1391     |     کد : 326

پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد 1391

اسامي مربوط به 42 نفر از دانشجويان واجد شرايط  مشمول ماده 2 آيين‌نامه شماره 3536/21 مورخ 31/6/86 ـ پذيرش بدون آزمون كه براي نيمسال اول سال تحصيلي92-91 توسط خود دانشگاه به صورت مشروط پذيرش شده‌اند به شرح زير مي باشد:

لیست پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد 1391
 


چاپ چاپ