دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 21 دي 1400
کد 3168
نحوه ثبت نام ، فرمها و مدارک پذيرش بدون آزمون دورة کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه شهید مدنی آذربايجان بر اساس آئین نامه شماره 67272/21 مورخ 1393/4/18 و ابلاغیه های شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 و شماره 121707/ 21 مورخ 23/6/94 و شماره 19838/س مورخ 96/3/28وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حائزین شرایط استعدادهای درخشان برای سالتحصیلی 1402-1401 با شرایط ذیل در مقاطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد:
لطفا بعد از مطالعه شیوه نامه و فراخوان پدیرش نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
آدرس کانال تلگرام دفتر استعدادهای دانشگاه:   t.me/hedazaruniv

الف)  فراخوان پذیرش ارشد
ب )  شیوه نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
ج )  دریافت فرم شماره  1 
(مخصوص دانشجویان خارج از دانشگاه)