دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : يکشنبه 28 آذر 1400
کد 3153

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت