دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 24 خرداد 1400
کد 3017
درج خبر موفقیت   دکتر علیرضا امانی، عضو هیات علمی  گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در وب سایت و کانال اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری