دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : شنبه 22 خرداد 1400
کد 3016

دکتر علیرضا امانی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه برای دومین سال متوالی بعنوان محقق سرآمد كشوري انتخاب شد.

  دکتر علیرضا امانی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه برای دومین سال متوالی بعنوان محقق سرآمد كشوري انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، فدراسیون سرآمدان علمی ایران ( تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) تعداد 100نفر از محققان کشور را در سال 1400 بعنوان سرآمد علمی انتخاب و معرفی نمود.
بر این اساس دکتر علیرضا امانی قدیم، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه و معاون پژوهشی این دانشکده برای دومین سال متوالی بعنوان محقق سرآمد کشور در سال 1400 از سوی فدراسیون مذکورانتخاب شد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از سال ۹۴، برنامه ای با عنوان "حمایت ویژه از محققان سرآمد علمی کشور" با هدف افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور به اجرا گذاشته است و همه ساله از بین محققان برتر کشوری، شماری را بر اساس فعالیت های شاخص علمی انتخاب می نماید.