دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1400
کد 3008

اطلاعیه معاونت اداری و مالی دانشگاه : آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

معاونت اداری و مالی دانشگاه : آگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


 
 دریافت فایل: 
  تقاضانامه شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکار / فرم 1 و  2قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب و ارائه خدمات فنی در سال ۱۴۰۰