دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 14 ارديبهشت 1400
کد 2995

معاونت اداری و مالی دانشگاه :

آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دریافت فایل: 
  تقاضانامه شرکت در مناقصه انتخاب پیمانکارقرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات و تصفیه خانه فاضلاب و ارائه خدمات فنی در سال ۱۴۰۰