دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 18 فروردين 1400
کد 2985
کنگره جهانی محمد ( ص ) پیامبر رحمت، در آیینه ادب و هنر