دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : جمعه 29 اسفند 1399
کد 2978

اطلاعیه معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نتایج دعوت به همکاری بصورت قراردادی (قرارداد کار معین) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان اعلام شد.

اطلاعیه معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مدیریت امور اداری
نتایج دعوت به همکاری بصورت قراردادی (قرارداد کار معین) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
اعلام شد.


مدیریت امور اداری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان