دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : شنبه 2 اسفند 1399
کد 2950

در راستای توسعه همکاریهای بین المللی دانشگاه صورت گرفت:

بازدید رئیس دانشگاه " جمال الدین" کشور افغانستان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بازدید رئیس دانشگاه جمال الدین کشور افغانستان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه به منظور عملیاتی نمودن تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه جمال الدین کشور افغانستان، دکتر عبدالفتاح نوری، رئیس این دانشگاه در روز سه شنبه 28 بهمن 99 از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بازدید نمود. در جلسه ای که با حضور رئیس، معاون پژوهش و فناوری، معاون آموزشی و رئیس دفتر همکاریهای علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، برگزار شد، همکاریهای مشترک بین دو دانشگاه مورد بحث و مذاکره قرار گرفت، دکتر عجمی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی،  اجرای پروژه های مشترک بین دو دانشگاه خصوصا در زمینه علوم انسانی، برگزاری دوره های مهارتی و کارگاه های علمی برای اعضای هیات علمی دانشگاه جمال الدین، همکاری با انتشارات و کتابخانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و به ویژه جذب دانشجویان و اعضای هیات علمی افغانستانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را از اهم مذاکرات دو دانشگاه برشمرد.
گفتنی است دکتر عبدالفتاح نوری بازدیدهایی را نیز از امکانات کتابخانه مرکزی و دانشکده های "ادبیات و علوم انسانی" و " الهیات و معارف اسلامی" انجام داد.