دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : جمعه 1 اسفند 1399
کد 2949

دکتر منصور ایمان پور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خبر داد:

موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته‌های کارشناسی پیوسته "مشاوره" و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی" ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی"

موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته‌های کارشناسی پیوسته مشاوره و کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تحصیلی ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر منصور ایمانپور، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اعلام این مطلب، گفت: طبق مصوبه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری، با پذیرش دانشجو در رشته‌های مشاوره در مقطع کارشناسی پیوسته به صورت پذیرش "روزانه "و همینطور رشته "ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی" با نحوه پذیرش روزانه  در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موافقت قطعی به عمل آمد.