دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : پنجشنبه 30 بهمن 1399
کد 2948

دو انتصاب جديد در دانشگاه

طی احکامی ازسوی رئيس دانشگاه، مدير تحصيلات تکميلی، و رئيس دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه منصوب شدند

  به گزارش  روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسن ولی زاده رئيس دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان  با صدور احکام جداگانه ای، دکتر حسین عبدالمحمد زاده استاد گروه آموزشی شيمی دانشکده علوم پایه رابه سمت مدير تحصيلات تکميلی و دکتر حسین سلطانی جیقه ، دانشیار گروه آموزشی عمران را بعنوان رئيس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه منصوب نمود.
 دکتر عبدالمحمدزاده ریاست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه را در سوابق اجرایی خود دارد.
دکتر سلطانی جیقه نیز از اساتید گروه آموزشی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه است که پیش از این مديریت تحصيلات تکميلی دانشگاه، مدیریت امور فنی و مدیریت گروه آموزشی عمران را بعهده داشت.