دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 27 بهمن 1399
کد 2947

انتصاب سرپرست جدید امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه:

با حکم رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دکتر سجاد محمدفام بعنوان سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی منصوب شد

انتصاب سرپرست جدید امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه :
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسن ولی زاده رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با صدور حکمی، دکتر سجاد محمد فام  را بعنوان سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی منصوب کرد.
دکتر سجاد محمد فام استادیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه میباشد. شایان ذکر است رئیس دانشگاه با صدور حکم دیگری، از خدمات صادقانه دکتر یاوری در این سمت تقدیر و تشکر نمود .