دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : يکشنبه 26 بهمن 1399
کد 2946

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد:

دکتر سجاد نجفی و دکتر حامد فرشباف اعضای هیات علمی دانشگاه، بعنوان " عضو هیات علمی برتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1399 انتخاب شدند.

در طی سال‌های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاهها و مراکز علمی کشور در مسیر همکاری با جامعه و صنعت بسیار قابل توجه بوده است در حال حاضر نیز با توجه به نیازها و مسائل موجود کشور ضروری است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نقش پررنگ‌تری در پاسخگویی به نیازهای کشور ایفا نمایند بر این اساس برای نخستین بار در هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ با اعمال نظر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت مورد شناسایی قرار گرفته و اسامی آنها در کتاب اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت درج گردیده است.
بنا به اعلام معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آقایان دکتر سجاد نجفی و دکتر حامد فرشباف اعضای هیات علمی، در سال 1399  بعنوان " عضو هیات علمی برتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انتخاب و معرفی شدند.