دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 2925

طرح واره های شناختی و باورهای مرکزی در مشکلات روان شناختی/دکتر حسن یعقوبی،دکتر رحیم یوسفی،دکتر مسعود قربانعلی پور