دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 2921

یادگیری از روی داده ها / دکتر مهدی هاشم زاده