دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 2920

مبانی اسپکتروسکوپی NMR یک- و دو بعدی/ دکتر هادله مشتقی زنوز