دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 2903

مبانی و کاربرد تحلیل انرژی پیشرفته در سیستم های انرژی / دکتر امیر حسین مصفا