دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 7 بهمن 1399
کد 2894

مباحثی نوین درباره معادلات تفاضل متناهی مرتبه کسری-- دکتر شهرام رضاپور