دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 7 بهمن 1399
کد 2885

هدایت و ضلالت از منظر قرآن با درآمدی بر تفسیر موضوعی آن دکتر صمد عبدالهی عابد