دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 24 دي 1399
کد 2865

با مصوبه پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه صورت گرفت:

ارتقای رتبه علمی 3 همکار عضوهیات علمی دانشگاه از مرتبه استادیاری به دانشیاری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ایمانپور، دبیر هیئت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ارتباط با مصوبه جلسه هیئت ممیزه در دیماه 99 و بررسی تقاضای ارتقای تعدادی از همکاران عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: در پنجمین جلسه هیئت ...
ارتقای رتبه علمی 3 همکار عضوهیات علمی دانشگاه از مرتبه استادیاری به دانشیاری
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ایمانپور، دبیر هیئت ممیزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ارتباط با مصوبه جلسه هیئت ممیزه در دیماه 99 و بررسی تقاضای ارتقای تعدادی از همکاران عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: در پنجمین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه با تقاضای ارتقای رتبه علمی خانم دکتر رعنا خوئیلر عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی، آقای دکتر داوود محمدی عضو هیئت علمی گروه آموزشی گیاهپزشکی و آقای دکتر حسن بافنده عضو هیئت علمی گروه آموزشی روانشناسی، از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آمد.