دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 23 دي 1399
کد 2864


اطلاعیه  
 فراخوان مورخ 99/10/7 تا تاریخ 99/10/29 با اعمال تغییراتی در شرایط احراز تمدید شد :
« دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نظر دارد تعداد 16 نفر عضو غیرهیات علمی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی عمومی، سوابق تحصیلی و مصاحبه تخصصی طی مراحل گزینش به صورت قرارداد کار معین بکارگیری نماید. متقاضیان محترم  می توانند جهت اطلاع از سایر شرایط و نحوه ثبت نام به سایت http://job.azaruniv.ac.ir مراجعه نمایند. »