دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : جمعه 19 دي 1399
کد 2854

روابط عمومی دانشگاه منتشر نمود:

بیست و چهارمین نشریه الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ ویژه معرفی دانش آموزان و دانشجویان ممتاز فرزندان کارکنان

دریافت فایل  pdf نشریه الکترونیکی شماره 24  روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان