دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399
کد 2853

به همت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فراهم شد:

راه اندازی تسویه حساب الکترونیکی در دانشگاه شهیدمدنی آذزبایجان

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی / مدیریت امور آموزشی
فایل معرفی و راهنمای سامانه تسویه حساب الکترونیکی دانشگاه