دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 9 دي 1399
کد 2843

عنوان دانشجوي نمونه  كشوري در سال ۱۳۹2 در رشته ي مهندسي فنآوري اطلاعات به "آقاي مهندس رضا هادي مقوي‌" تعلق گرفت. آيين معرفي و تقدير از دانشجويان نمونه در تاريخ 93/3/10 با حضور معاون اول محترم رئيس جمهور و وزير محترم علوم تحقيقات و فنآوري در سالن شهيد بهشتي واقع در نهاد رياست جمهوري برگزار  شد.