دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : سه شنبه 9 دي 1399
کد 2842
جایزه " دکتر علیمحمدی" در سال ۱۳۹۳ برای رساله دکتری به دکتر علی اقبالی با عنوان «مباحثی در مورد مدل های سیگمای ابر پواسون- لی - ‬دوگان روی‬ ابرخمینه ها‬‌«به راهنمایی آقای دکتر عادل رضایی اقدم، اعطا شد.
 
  • ویرایش شده
  • توسط مدیریت پورتال : روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان