دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1399
کد 2827

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای

اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای

  اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای
The First International Conference on Earthquake and Seismic Geotechnical Engineering (ICESGE 2021)