دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : پنجشنبه 6 آذر 1399
کد 2816
معاونت اداری و مالی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مناقصه خرید دستگاه توالی یاب

دریافت فایل :   

  توجه : مناقصه های دانشگاه از طریق سامانه ستاد برگزار می شود. مناقصه گران محترم جهت ارائه پیشنهاد از طریق این سامانه اقدام نمایند.
معاونت اداری و مالی دانشگاه