فارسی | English
جمعه 7 آذر 1399 _ 12 ربيع الثاني 1442 _ 27 نوامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
جمعه
آذر 1399
7
قمری:12 ربيع الثاني 1442

میلادی:27 نوامبر 2020
 
تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399     |     کد : 2810

با مصوبه هيات مميزه دانشگاه درآبانماه 99 انجام شد:
موافقت هيات مميزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با  ارتقاء  رتبه علمی3 عضو هیات علمی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکترمنصور ایمانپور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از موافقت هيات مميزه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با  ارتقاء رتبه علمی 3 عضو هیات علمی دانشگاه خبرداد وگفت: با مصوبه هيأت مميزه دانشگاه درآبان 99 با تقاضای ارتقای رتبه علمی سه نفر از همکاران بشرح زیر موافقت بعمل آمد.

دکتر لمیا وجودی مهربانی عضو هیأت علمی (گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات) از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری
دکتر علی مردامند عضو هیأت علمی (گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی) از مرتبه علمی مربی به استادیاری
دکتر سجاد دهقان زاده عضو هیأت علمی (گروه آموزشی ادیان و عرفان) از مرتبه استادیاری به دانشیاری