دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : يکشنبه 18 آبان 1399
کد 2800

اطلاعیه برگزاری مجازی هشتمین نمایشگاه نو آوری و فناوری ربع رشیدی تبریز "RINOTEX 2020 "

اطلاعیه برگزاری مجازی هشتمین نمایشگاه نو آوری و فناوری ربع رشیدی تبریز "RINOTEX 2020 "


معاونت پژوهش و فناوری  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان