فارسی | English
يکشنبه 4 آبان 1399 _ 08 ربيع الأول 1442 _ 25 اکتبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
آبان 1399
4
قمری:08 ربيع الأول 1442

میلادی:25 اکتبر 2020
 
تاریخ : چهارشنبه 9 مهر 1399     |     کد : 2774

دکتر بهروز قربانزاده درحکمی از سوی رئیس دانشگاه، بعنوان سرپرست تربیت بدنی دانشگاه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسن ولی زاده، رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به پیشنهاد معاون دانشجویی دانشگاه، در حکمی، دکتر بهروز قربان زاده دانشیار گروه آموزشی علوم ورزشی دانشگاه را بعنوان "سرپرست تربیت بدنی "دانشگاه منصوب نمود.
دکتر بهروز قربان زاده پیش از سمتهایی مانند مدیرکل امور دانشجویی و مدیریت گروه علوم ورزشی دانشگاه را در کارنامه اجرایی خود دارد.
دکتر ولی زاده، در حکم دیگری از خدمات صادقانه دکتر مهدی بشیری در سمت فوق تقدیر و تشکر نمود.