دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1399
کد 2731
اطلاعیه مدیریت امورآموزشی درخصوص :
ایجاد درخواست حذف درس و دروس عملی  در سامانه درخواستها