فارسی | English
يکشنبه 4 آبان 1399 _ 08 ربيع الأول 1442 _ 25 اکتبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
آبان 1399
4
قمری:08 ربيع الأول 1442

میلادی:25 اکتبر 2020
 
تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399     |     کد : 2728

وزارت علوم تحقیقات و فناوری /  موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی؛
مقاله هایی در خصوص بررسی اقدامات و مسئولیتهای اجتماعی چند دانشگاه و مرکز پژوهشی در زمینه آگاهی بخشی، مقابله و کنترل ویروس کووید19
دانشگاه جانزهاپکینز، آکسفورد انگلیس، دانشگاه آوپسالا – سوئد، دانشگاه استانبول، دانشگاه آوپساال – سوئد،  انجمن تحقیقاتی ماکس پلانگ آلمان، انجمن لایبنیتز آلمان و .....
دریافت فایل های  pdf :