دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399
کد 2728
وزارت علوم تحقیقات و فناوری /  موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی؛
مقاله هایی در خصوص بررسی اقدامات و مسئولیتهای اجتماعی چند دانشگاه و مرکز پژوهشی در زمینه آگاهی بخشی، مقابله و کنترل ویروس کووید19
دانشگاه جانزهاپکینز، آکسفورد انگلیس، دانشگاه آوپسالا – سوئد، دانشگاه استانبول، دانشگاه آوپساال – سوئد،  انجمن تحقیقاتی ماکس پلانگ آلمان، انجمن لایبنیتز آلمان و .....
دریافت فایل های  pdf :