فارسی | English
جمعه 7 آذر 1399 _ 12 ربيع الثاني 1442 _ 27 نوامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
جمعه
آذر 1399
7
قمری:12 ربيع الثاني 1442

میلادی:27 نوامبر 2020
 
تاریخ : يکشنبه 29 تير 1399     |     کد : 2725

بیست و دومین نشریه خبری - الکترونیکی دانشگاه منتشر شد :
مهمترین اخبار ماههای خرداد و تیرماه در بیست ودومین نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندریافت نشریه :