فارسی | English
پنجشنبه 3 مهر 1399 _ 07 صفر 1442 _ 24 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
پنجشنبه
مهر 1399
3
قمری:07 صفر 1442

میلادی:24 سپتامبر 2020
 
تاریخ : يکشنبه 1 تير 1399     |     کد : 2716  ارزشيابي سامانه آموزش مجازي وعملکرد اساتید دانشگاه
بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که از سامانه های آموزش مجازی دانشگاه در هر درس استفاده نموده اند می رساند: جهت ارزشیابی سامانه آموزش مجازی و عملکرد اساتید مربوطه از تاریخ 99/3/29 لغایت 99/4/8 پس از ورود به سامانه "سما" نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی اقدام  فرمايند.
لازم به ذکراست نظرات شما در تکميل فرم ها، جنبه محرمانه داشته وتوسط هيچ شخصي قابل رويت و دسترسي نمي باشد.
لطفا با پاسخگويي دقيق وصادقانه به سئوالات، ما را در برنامه ريزي براي ارتقاء كمي و كيفي و بهبود کیفیت آموزشي دانشگاه ياري نمائيد.                                                                                            
 گروه نظارت، ارزيابي وتضمين كيفيت دانشگاه