فارسی | English
يکشنبه 4 آبان 1399 _ 08 ربيع الأول 1442 _ 25 اکتبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
آبان 1399
4
قمری:08 ربيع الأول 1442

میلادی:25 اکتبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1399     |     کد : 2696


تجدید مناقصه:

1 -دریافت فایل قرارداد نهایی تجدید مناقصه  خدمات 1399: 


2- دریافت فایل قرداد نهایی تجدید مناقصه فضای سبز 1399: