فارسی | English
سه شنبه 13 خرداد 1399 _ 10 شوال 1441 _ 2 ژوئن 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
سه شنبه
خرداد 1399
13
قمری:10 شوال 1441

میلادی:2 ژوئن 2020
 
تاریخ : دوشنبه 29 ارديبهشت 1399     |     کد : 2688

بیست و یکمین نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشر شد :
دریافت فایل  PDF  نشریه شماره   21