دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
flag
تاریخ : دوشنبه 1 ارديبهشت 1399
کد 2667

مرکز آموزشهای مجازی و آزاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مرکز آموزشهای مجازی و آزاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


  مرکز آموزشهای مجازی و آزاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  سامانه آنلاین:  http://lms.azaruniv.ac.ir
سامانه آنلاین : https://azaruniv.viannacloud.ir
 

سامانه آنلاین : https://azaruniv.viannacloud.ir