فارسی | English
شنبه 29 شهريور 1399 _ 02 صفر 1442 _ 19 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
شنبه
شهريور 1399
29
قمری:02 صفر 1442

میلادی:19 سپتامبر 2020
 
تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398     |     کد : 2644

ارتقای رتبه علمی 3 همکار عضوهیات علمی دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در هشتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه که در روز چهارشنبه 14 اسفند 98 برگزار شد، با تقاضای ارتقای رتبه علمی آقایان دکتر امین صفری و جواد صالحی از گروه مهندسی برق، و دکتر روح الله مهدیون از گروه  علوم تربیتی دانشگاه، از مرتبه علمی استادیاری به دانشیاری موافقت بعمل  آمد.