فارسی | English
شنبه 29 شهريور 1399 _ 02 صفر 1442 _ 19 سپتامبر 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
شنبه
شهريور 1399
29
قمری:02 صفر 1442

میلادی:19 سپتامبر 2020
 
تاریخ : يکشنبه 11 اسفند 1398     |     کد : 2630نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نوزدهمین خبرنامه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشرشد:

دریافت فایل pdf