فارسی | English
يکشنبه 17 فروردين 1399 _ 12 شعبان 1441 _ 5 آوریل 2020
  استان آذربایجان شرقی
 
  تصاویر دانشگاه
 
  امروز
يکشنبه
فروردين 1399
17
قمری:12 شعبان 1441

میلادی:5 آوریل 2020
 
تاریخ : يکشنبه 11 اسفند 1398     |     کد : 2630نشریه خبری روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نوزدهمین خبرنامه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان منتشرشد:

دریافت فایل pdf